Hubovra

Scouting Hubovra bestaat uit een groep en een stichting. Sinds 1998 hebben we twee besturen, het groepsbestuur en het stichtingsbestuur.

Scouting Hubovra bestaat al sinds 1972. Klik hier voor een filmpje uit de "oude doos".

Het Groepsbestuur
Scouting Hubovra is een vereniging en de verenigingszaken worden behartigd door het Groepsbestuur. Dit bestuur zorgt voor:

  • de bezetting van de diverse speltakken (onderverdeling van vereniging naar leeftijdsgroepen) zowel kwalitatief als kwantitatief)
  • cursussen
  • het beheer van de financiën (contributie, kampgeld, subsidies en sponsoring)
  • onderhoud contacten met gemeente, steunpunt Scouting Limburg, Scouting Nederland en de andere 6 scoutingverenigingen in de regio Weert;
  • communicatie met stichtingsbestuur, leiding, overige vrijwilligers en ouders
  • aandacht voor het gedachtegoed van scouting en de activiteitengebieden waar scouting voor staat
  • toekomstbestendigheid

Het groepsbestuur wordt in haar taken geholpen door de vrijwilligers (vergadering 3e dinsdag van de maand) en diverse commissies (bv. de kampcommissie, de pr-commissie).

Stichtingsbestuur
Voor onze bijeenkomsten en weekenden maken wij veel gebruik van onze blokhut 'De Pielskoel'. Daarnaast hebben we veel materiaal (tenten, aanhangwagens, kampeermateriaal) die we gebruiken voor onze programma's, weekenden en ons zomerkamp. Om er voor te zorgen dat we voldoende materialen hebben, dat deze materialen en onze blokhut onderhouden worden en dat we voldoende financiële middelen hebben om dit te kunnen doen, hebben we een stichtingsbestuur.  Dit stichtingsbestuur zorgt ervoor dat de leiding en andere vrijwilligers zich bezig kunnen houden met hun hoofdtaak, namelijk een prettige tijdsbesteding voor de jeugdleden met het scoutsspel als vertrekpunt. Het stichtingsbestuur wordt in haar taak geholpen door het klussenteam, gebouwbeheerder, materiaalbeheerder en poetscoördinator.